Parsel Aplikasyonu

-Harita Hizmetleri-

Ali Günakın Harita Mühendisli Bürosu

Parsellerin, ilgili Kadastro Müdürlüklerinden köşe koordinatları ve dayanak teşkil eden poligon, nirengi noktalarının koordinatları temin edilir. Arazide gerekli ölçme yöntemi seçilerek ve gerekli ölçmeler yapılarak sınırlar tespit edilir.

Bu yöntemlerden en güveniliri GPS'dir. Bu yöntemde araziniz tarif ile değil, uydulardan alınan verilerle bulunur.

Hizmetlerimiz

-Harita Mühendislik Büro Hizmetlerimiz-