Boykesit ve Enkesit Haritaları

-Harita Hizmetleri-

Ali Günakın Harita Mühendisli Bürosu

Demiryolu, karayolu, kanal, dere, yüksek gerilim hattı vb. inşaat projelerinin hazırlanması ve herhangi bir nedenle bir yerdeki toprak hacminin bulunması amacıyla kesitler alınır.

Boykesit; proje ekseni boyunca, arazinin kırık ve dalgalı biçimini gösterir.

Enkesitler çoğunlukla hacim hesaplarının yapılmasında kullanılırlar. Enkesit, boykesit doğrultusuna dik bir düzlemde kalan araziye ait bilgileri içerir. Yol eksenlerinin daha önce belirtilmiş noktalarında eksene dik yönde ve eksenin her iki tarafında ihtiyaca göre 10-50 m. genişlikteki karakteristik noktalar ölçülür.

- Maden, taş ocağı haritaları

- Sınır tespiti

- Sayısallaştırma

Hizmetlerimiz

-Harita Mühendislik Büro Hizmetlerimiz-